ankieta

Badanie satysfakcji pracowników kopia

Witaj, przed Tobą ankieta dot. satysfakcji z pracy składająca się z sześciu kategorii czynników, które są poddawane ocenie. Prosimy określić, w jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze spełniania danego czynnika w warunkach pracy w Firmie w skali 1-9 gdzie 1 oznacza 'jestem zupełnie niezadowolony/a a 9 oznacza jestem bardzo zadowolony/a.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.